CK-art 2023 CZAS ZACZĄĆ! Zapraszamy!

LITERATURA, FOTOGRAFIA, PLASTYKA, TANIEC, TEATR I MUZYKA.
CK-ART CZAS ZACZĄĆ!

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych do udziału w XIV Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK - art 2023, który odbędzie się w Centrum Kultury w Gdowie. Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych. Obejmuje dokonania młodzieży we wszystkich dziedzinach twórczości.

Kwalifikacje w kategoriach taniec, muzyka oraz teatr odbędą się w formie online (zgłoszenia do 17 marca 2023 r.), natomiast w pozostałych kategoriach w wersji tradycyjnej (zgłoszenia w kat. literatura, fotografia, plastyka do 15 marca 2023 r.). 

Prace zgłoszone w kategorii LITERATURA, PLASTYKA, FOTOGRAFIA zostaną ocenione przez jury, które wytypuje laureatów. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art w formie wystawy oraz ujęte w prezentacji multimedialnej.

Uroczyste rozdanie nagród oraz wernisaż prac plastycznych, fotograficznych połączony z prezentacją nagrodzonych prac literackich oraz prezentacją teatralną odbędzie się w dn. 24 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Gdowie. Prace będzie można również obejrzeć na wystawie online.

Uroczyste rozdanie nagród w kategorii taniec i muzyka odbędzie się 27 marca 2023 roku o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Gdowie.

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami oraz obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji konkursowych online przyzna:

  • statuetki CK-art w poszczególnych kategoriach.
  • nagrody dodatkowe: będzie to możliwość zaprezentowania się podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Gdowie.

Dla szkoły, której uczniowie przejawiają największą aktywność artystyczną przyznana zostanie ZŁOTA STATUETKA CK-art.

Na laureatów przeglądu czekają unikatowe statuetki CK-art oraz możliwość zaprezentowania się podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Gdowie.

Konkurs adresowany jest do:

  • dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, oraz dzieci i młodzieży działającej w szkołach, ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych – taniec i muzyka,
  • dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, młodzieży działającej w ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych – teatr
  • młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VI - VIII), szkół średnich, młodzieży działającej w ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych – plastyka, literatura, fotografia.

Corocznie w festiwalu uczestniczy prawie 600 młodych osób reprezentujących ponad 30 placówek oświatowych i kulturalnych z terenu 7 powiatów: wielickiego, krakowskiego, bocheńskiego, nowotarskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, limanowskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, celem XIV edycji CK-artu jest pobudzenie wrażliwości i aktywności artystycznej młodzieży z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych, prezentacja i popularyzacja jej dorobku artystycznego oraz inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań form twórczej wypowiedzi. Niesłabnące zainteresowanie taką formą edukacji artystycznej, jaką jest od lat nasz Festiwal, daje podstawy do stwierdzenia, iż Ck-ART jest wydarzeniem wpisującym się w oczekiwania uzdolnionej artystycznie młodzieży

- zachęca do udziału w festiwalu Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie - Wioleta Chmiela.

XIV Przegląd Artystyczny Młodzieży w Gdowie, organizowany przez Centrum Kultury w Gdowie przy współudziale Gminy Gdów, odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Gdów. Patronat medialny nad konkursem objął "Dziennik Polski" oraz portal dla mieszkańców Gdowa i okolic "Mój Gdów" (www.mojgdow.pl).

Poniżej zamieszczone zostały Regulamin tegorocznego Przeglądu Artystycznego Młodzieży Ck-art oraz karty zgłoszeń:

REGULAMIN CK-art 2023

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. literatura, plastyka, fotografia

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. muzyka online

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. taniec online

Karta zgłoszenia CK-art 2023 w kat. teatr online

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! NIECH ZAKRÓLUJĄ W NASZYCH SERCACH LITERATURA, FOTOGRAFIA, PLASTYKA, TANIEC, TEATR I MUZYKA! 

ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:

Skip to content