Dzieci podczas Wakacji z Centrum Kultury uratowały Gdów

Za nami ostatni dzień "Wakacji z Centrum z Centrum Kultury w Gdowie". Tym razem uczestnicy spędzili go na Zarabiu w Gdowie, gdzie podjęli się misji uratowania Gdowa w grze mobilnej oraz stworzyli zamki z masy solnej. 

Zadaniem uczestników gry, która powstała w związku z obchodami 750- lokacji Gdowa, było dotarcie z telefonem do wyznaczonych punktów na Zarabiu oraz odpowiedzenie na pytania dotyczące Gdowa, jego historii oraz osób z nim związanych. W odpowiedzi na pytania pomagały postacie Zarabianki oraz drwala. Na uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z pytaniami czekały nagrody. Najlepszymi okazały się "Drużyna Maji M" a za nimi "Tropiciele Przygód" oraz "Zespół Martyna i Vani". W drugiej części zajęć, pod okiem instruktora plastyki - pani Anny Suchoń, dzieci wykonały zamki z masy solnej, w których umieściły znalezione na Zarabiu skarby. Na zakończenie aktywnego dnia usmażyły kiełbaski.

Na tym zakończyliśmy cykl zajęć wakacyjnych. Już teraz zapraszamy po wakacjach na zajęcia organizowane przez Centrum Kultury oraz zapoznania się z ofertą kulturalną oraz sportowo - rekreacyjną, którą zaprezentujemy na naszej stronie we wrześniu. 

Tymczasem życzymy dużo odpoczynku i radosnych wakacji!

Aktualnie każdy może zmierzyć się z pytaniami i podjąć wyzwanie uratowania Gdowa. Aby zagrać w grę wystarczy udać się na Zarabie w Gdowie, posiadać smartfon lub tablet z  systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 wyższej) i mieć uruchomioną funkcję GPS. Niepełnoletni uczestnicy powinny pamiętać o przyniesieniu ze sobą PISEMNEJ ZGODY RODZICA, którą można pobrać TUTAJ. Jeszcze przed udaniem się na Zarabie można zainstalować darmową aplikację ActionTrack, dostępną w Google Play i AppStore oraz TUTAJ.

Kod QR:

Stworzenie mobilnej gry terenowej było jednym z zadań Centrum Kultury w Gdowie w ramach realizacji grantu „Konwersja cyfrowa domów kultury” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Gra jest częścią zadania „Cyfrowa Akcja – Kulturalna Reakcja”. Koszt realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowa Akcja – Kulturalna Reakcja” wynosi 122 700 zł, a kwota dofinansowania to 116 700 zł. W ramach projektu zakupiono już pętlę indukcyjną, która ułatwi odbiór wydarzeń kulturalnych osobom niepełnosprawnym oraz elementy wyposażenia cyfrowego studia nagrań. Rozpoczęły się również szkolenia dla pracowników z tworzenia gier terenowych, tworzona jest również aplikacja do znajdujących się na naszym terenie zabytków kulturalnych, historycznych i sakralnych. Centrum Kultury podczas szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury opracowało strategię cyfrową. Celem projektu jest wyposażenie Centrum Kultury w Gdowie w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja projektu odbywa się pod patronatem medialnym „Dziennika Polskiego” oraz opieką redakcyjną radia „RMF FM”.

Skip to content