160. rocznica Powstania Styczniowego w Gminie Gdów

Zbliża się 160. rocznica Powstania Styczniowego. Z tej okazji Wójt Gminy Gdów zaprosił na uroczystość upamietniającą to niezwykle ważne wydarzenie historyczne.

W ramach obchodów, które rozpoczeły się w Centrum Kultury w Gdowie odbyła się prelekcja przygotowana przez Stowarzyszenie Historia i Tradycja w Gdowie poświęcona Powstaniu Styczniowemu. Pierwszą część, przedstawiającą ogólny zarys zaprezentował pan Jan Zawała. Następnie ogłoszono wyniki i roznano nagrody laureatom konkursu plastycznego "Bohaterowie Powstania Styczniowego". Drugą część prelekcji poprowadziła pani Edyta Trojańska-Urbanik, która przedstawiła bohaterów i lokalne wątki związane z Powstaniem, a także omówiła ten temat w kontekście sztuki - malarstwa. Wystawkę książek prezentującą Powstanie Styczniowe w literaturze i malarstwie przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie. Na zakończenie Wójt Gminy Gdów podsumował obchody oraz  podziękował za organizację wydarzenia. Następnie wszyscy udali się na cmentarz parafialny do Gdowa, gdzie przy grobie Powstańca Stanisława Nałęcza-Grzesickiego, w obecności harcerzy 2. Szczepu Nadrabieńskiego im. Szarych Szeregów z Marszowic złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu Władz Samorządowych wiązankę kwiatów złożył Gospodarz Gminy Gdów - Zbigniew Wojas, kwiaty złożyła również delegacja Stowarzyszenia Historia i Tradycja w Gdowie oraz delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie. Na tym uroczystości zakończono.

Skip to content