65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury w Gdowie informuje, że etap gminny 65. OKR odbędzie się w Centrum Kultury w Gdowie w dniu 25 lutego 2020 roku, o godz. 9.30.

Karty zgłoszenia należy dostarczyć do Centrum Kultury w Gdowie do dnia 17.02.2020 r.
-pocztą na adres: Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów
-mailem: na adres: sekretariat@ck.gdow.pl
lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Kultury w Gdowie.

Informacje dotyczące konkursu: Tel. 012 251 43 67 wew. 22; Tel. kom. 512 186 807

Poniżej zamieszczony został regulamin oraz karty zgłoszeń.

REGULAMIN 65. OKR

Poniżej zostały zamieszczone karty zgłoszenia dla poszczególnych kategorii.
Katy zgłoszenia dla szkół podstawowych:
Karta uczestnika Turniej Recytatorski, Wywiedzione ze słowa (szkoły podstawowe)
Karta uczestnika Poezja śpiewana (szkoły podstawowe)
Karta uczestnika Teatr jednego aktora

Katy zgłoszenia dla szkół średnich i dorosłych:
Karta uczestnika turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa strona 1

Karta uczestnika turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa strona 2

Karta uczestnika turniej poezji śpiewanej strona 1

Karta uczestnika turniej poezji śpiewanej strona 2

Karta uczestnika teatr jednego aktora strona 1

\Karta uczestnika teatr jednego aktora strona 2