40-lecie Grupy Śpiewaczej Michalinki

W sobotę, 28 września,  w Domu Strażaka w Niegowici Grupa Śpiewacza Michalinki, działająca przy Kole Gospodyń Wiejskich, obchodziła 40-lecie swojej działalności. Pani Maria Mleczko, kierowniczka grupy, która jest w niej od założenia, przedstawiła historię Michalinek. Wspominała o ich największych sukcesach, najciekawszych wyjazdach i bieżącej działalności. Jubilatki zaprezentowały zebranym krótki program artystyczny, a następnie przyjęły od gości gratulacje, życzenia, a także kwiaty i upominki.

Zdrowia, siły do dalszej pracy na rzecz kultywowania tradycji i wszelkiej pomyślności życzyli Jubilatkom m.in Andrzej Harężlak- Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Maria Łakoma –Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW, Adam Kociołek- Starosta Wielicki, Zbigniew Wojas -Wójt Gminy Gdów,  Andrzej Krochmal- kierownik d/s lustracji z Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Lucyna Włodarz- Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów, Stanisław Stawarz – Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Wioleta Chmiela- Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Danuta Chwastek- Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie, Bogusław Trzaska- radny Rady Powiatu Wielickiego, Małgorzata Dymek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niegowici, reprezentanci Gminy Spytkowice oraz koleżanki z grup śpiewaczych i KGW z terenu gminy Gdów a także sołtys wsi i druhowie OSP Niegowić.

Z okazji Jubileuszu wydano "Śpiewnik Grupy Śpiewaczej Michalinki". Jest to zbiór popularnych starych piosenek, które od lat śpiewane były z przyjaciółmi i rodziną, wprowadzając nastrój dobrej zabawy podczas wspólnych spotkań przy stołach. Zamiarem Michalinek było zebrać teksty piosenek i tym samym ocalić je od zapomnienia. Fragmenty utworów zawartych w śpiewniku w czasie uroczystości prezentowała Pani Julia Jelonek z Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie.

Organizatorzy sobotniej uroczystości serdeczne podziękowania składają sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania Jubileuszu: Wojewódzkiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Starostwu Powiatowemu w Wieliczce, Gminie Gdów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowici, Radzie Sołeckiej wsi Niegowić, Kołu Gospodyń Wiejskich w Niegowici, Andrzejowi i Markowi Skolarus, Barbarze Mendel, Julii Jelonek, Józefie Rozwadowksiej.

Comments are closed.