“Nowe możliwości przekazu – większa dostępność dla widza”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY- PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

 „NOWE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZU- WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ DLA WIDZA”

Dofinansowanie: 23 000 zł

Całkowita wartość zadania: 33 076,88 zł

Projekt zakłada zakup mobilnego i stacjonarnego systemu wystawienniczego wraz z oświetleniem oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia transmisji on-line i wydarzeń kulturalnych w plenerze. Realizacja projektu przede wszystkim ułatwi wyjście z ofertą poza mury budynku CK- w plener oraz do sieci a także przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu artystycznego oraz promocji grup skupionych wokół CK. Zakupione wyposażenie umożliwi zorganizowanie dla mieszkańców wydarzeń, które będzie można śledzić on-line oraz wydarzeń w plenerze. Ponadto profesjonalny system wystawienniczy przyczyni się do rozwoju grup artystycznych oraz współpracy z innymi ośrodkami kultury w zakresie organizacji wystaw.

Okres realizacji projektu: 17.05.2021-30.11.2021

Umowa nr: 04046/21/FPK/NCK z dnia 12.07.2021

Skip to content