XV Jubileuszowy Przegląd Artystyczny Młodzieży CK-art w Gdowie rusza pełną parą. Zgłoś swój udział!

Przed nami CK-art. W tym roku zapraszamy Was do udziału w Jubileuszowym XV Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK-art w Gdowie.  Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych. Obejmuje dokonania we wszystkich dziedzinach twórczości. Uczestnicy zmierzą się w kategoriach teatr, muzyka, taniec, literatura, fotografia oraz plastyka. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja, cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z różnych zakątków Polski. Z niecierpliwością czekamy, by zobaczyć Wasze zgłoszone prace, a na żywo posłuchać wykonań utworów oraz prezentacji aktorskich i tanecznych. Przypominamy, że CK-art w kategorii taniec i muzyka to jednocześnie eliminacje powiatowe do XXXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2024". Tym bardziej zachęcamy do udziału!

XV Jubileuszowy Przegląd Artystyczny Młodzieży Ck-art, organizowany przez Centrum Kultury w Gdowie odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa.

Patronat medialny objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski oraz portal dla mieszkańców Gdowa i okolic mójgdow.pl .

Przegląd adresowany jest do:

  • dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, oraz dzieci i młodzieży działającej w szkołach, ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych – taniec i muzyka,
  • dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, młodzieży działającej w ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych – teatr,
  • młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VI - VIII), szkół średnich, młodzieży działającej w ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych i niezrzeszonych – plastyka, literatura, fotografia.

Zgłoszenia w dziedzinach: plastyka, literatura, fotografia wraz z pracami, a także propozycje wykraczające poza ramy  regulaminu należy dostarczyć w formie papierowej do 15 marca 2024 r.  pocztą na adres: Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398 z dopiskiem „CK-art 2024” lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.

Zgłoszenia w dziedzinach: taniec, muzyka, teatr należy dostarczyć do 18 marca 2024 r.  pocztą na adres: Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398 z dopiskiem „CK-art 2024” lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.

Uczestnicy, którzy chcą jednocześnie zgłosić swój udział w eliminacjach powiatowych XXXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2024" proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Regulamin "Talenty Małopolski" 2024

Karta zgłoszenia - Formy TANECZNE

Karta zgłoszenia - formy MUZYCZNE 

Eliminacje w kategoriach: taniec, muzyka i teatr  odbędą się na żywo.

Ocena prezentacji na żywo w kategorii muzyka odbędzie w dniach 25-26 marca 2024 r., w kat. teatr 27.03.2024 r. – w Centrum Kultury w Gdowie, a w kat. taniec 3.04.2024 r.. w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie.

Na uroczystą Galę wieńczącą Przegląd zapraszamy 5 kwietnia 2024 r. do Gminnej Hali Sportowej w Gdowie. Tu o godz. 16:30 odbędzie się uroczyste rozdanie nagród oraz wernisaż prac plastycznych, fotograficznych połączony z prezentacją nagrodzonych prac literackich. O godzinie 17:00 wystąpią laureaci z kategorii taniec, muzyka i teatr. Wszystkim zostaną wręczone nagrody. Tego wieczoru młodzież biorącą udział w konkursie zaprosimy na koncert z udziałem znanego artysty. Prace będzie można również obejrzeć na wystawie online.

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami oraz obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji konkursowych na żywo przyzna: statuetki CK-art w poszczególnych kategoriach, nagrody dodatkowe - możliwość zaprezentowania się podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Gdowie. Dla szkoły, której uczniowie przejawiają największą aktywność artystyczną przyznana zostanie ZŁOTA STATUETKA CK-art.

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie! Życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych!

Regulamin - XV Jubileuszowy Przegląd Artystyczny Młodzieży CK-art 2024

Karta zgłoszenia -  TANIEC /.doc/

Karta zgłoszenia - TANIEC /.pdf/

Karta zgłoszenia - MUZYKA /.doc/

Karta zgłoszenia - MUZYKA /.pdf/

Karta zgłoszenia - TEATR /.doc/

Karta zgłoszenia - TEATR /.pdf/

Karta zgłoszenia - PLASTYKA, LITERATURA, FOTOGRAFIA /.doc/

Karta zgłoszenia - PLASTYKA, LITERATURA, FOTOGRAFIA /.pdf/

 

Regulamin "Talenty Małopolski" 2024

Karta zgłoszenia - Formy TANECZNE

Karta zgłoszenia - formy MUZYCZNE 

 

Skip to content