Wernisaż wystawy prac uczestników projektu “Akcja: Sztuka bez barier”

Akcja: Sztuka bez barier – to nazwa projektu, który Centrum Kultury w Gdowie realizowało od maja br., a którego finał można było zobaczyć w poniedziałek 28 sierpnia w sali widowiskowej CK, wtedy to bowiem odbył się uroczysty wernisaż wystawy prac uczestników tego przedsięwzięcia.
Na wstępie pani Dyrektor CK Wioleta Chmiela opowiedziała o celach, miejscach realizacji i rezultatach projektu, pani  Anna Suchoń - wieloletni praktyk w zakresie edukacji artystycznej CK przedstawiła przebieg zajęć i opowiedziała o pracach, które wykonywali uczestnicy. Kolejnym punktem programu była część artystyczna, tu swoje zdolności pokazała grupa uczęszczająca na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podolanach, która wystąpiła  w inscenizacji pt. ,,Przygody Pirackie”. Na zakończenie uczestnikom zajęć rozdano dyplomy oraz skierowano podziękowania do pomysłodawców oraz realizatorów programu.
Ideą projektu była organizacja mobilnej oferty edukacyjnej w zakresie warsztatów artystycznych i rękodzieła ludowego, a także wyjazdów do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie oraz prelekcje tematyczne przybliżające różne techniki artystyczne.
Projekt realizowany był w miejscowościach, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej tj. Kunice, Liplas i Nieznanowice, a także w Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach oraz w placówce Wsparcia Dziennego w Zagórzanach.
Projekt skierowany był do wszystkich grup wiekowych, brały w nim udział zarówno dzieci jak i dorośli.

Akcja Sztuka bez barier realizowana była w ramach projektu Kultura Dostępna i otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany był we współpracy z FON w Podolanach oraz Placówką Wsparcia Dziennego w Zagórzanach.

Skip to content