Rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy przydrożny witacz w gminie Gdów

Rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy przydrożny witacz w gminie Gdów. W tym roku do konkursu przystąpiło 8 sołectw. Jury w składzie Wioleta Chmiela - dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Barbara Rotter- Stankiewicz - dziennikarka, redaktor naczelna kwartalnika Mój Gdów, Edyta Trojańska-Urbanik -  koordynator spraw społecznych Urzędu Gminy Gdów, Anna Suchoń -  artystka, plastyk, instruktorka Centrum Kultury w Gdowie, Zofia Tylek -  artystka, malarka oraz Andrzej Tylek - artysta, rzeźbiarz oceniało witacze kierując się pomysłem na wykreowanie wizerunku miejscowości, związkiem z tradycją i historią danej miejscowości, walorami estetycznymi i artystycznymi oraz wykorzystaniem materiałów naturalnych. Oceniano również zaangażowanie mieszkańców w przygotowanie prac konkursowych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce (ex aequo) otrzymała miejscowość Winiary, która zaprezentowała Karczmę przydrożną oraz Krakuszowice, które przedstawiły dwór na Moczydle.
II miejsce (ex aequo) otrzymał Gdów za wykonanie witacza, który przedstawia postać króla Władysława Warneńczyka na koniu oraz Stryszowa, która zaprezentowała witacz przedstawiający tańczącą parę Pana i Chłopkę.
III miejsce (ex aequo) Zagórzany, które zaprezentowały drewnianą konstrukcję ze skałami symbolizującymi okoliczne góry – przysiółki miejscowości, Wiatowice, które  pokazały wiatrak pełniący niegdyś rolę młyna oraz Czyżów, który również wykonał witacz przedstawiający młyn wraz odpoczywającym Młynarzem oraz Młynarką.
Wyróżnienie przyznano Hucisku, które zobrazowało fragment gospodarstwa rolnego.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy 3 września na gdowskie Zarabie, gdzie o godz. 14.30 zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

Organizatorem konkursu jest Gmina Gdów, a patronat honorowy nad konkursem objął wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas.

Skip to content