ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE “BUKIET ZIELNY ZIEMI GDOWSKIEJ”

Centrum Kultury w Gdowie wspólnie z Gminą Gdów serdecznie zapraszają do udziału w konkursie "Bukiet Zielny Ziemi Gdowskiej".

Konkurs adresowany jest do Pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów oraz do Rodzin z Dziećmi zamieszkałych na terenie Gminy Gdów.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów, a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Konkurs adresowany jest do Pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów oraz do Rodzin z Dziećmi zamieszkałych na terenie Gminy Gdów.

Aby zgłosić bukiet do konkursu należy wypełnić zgłoszenia stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu i przesłać na adres: konkursy@ck.gdow.pl do dnia 14.08.2020 r. do godz. 12.00 lub dostarczyć do siedziby Organizatora.
Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z regulaminem

REGULAMIN KONKURSU BUKIET ZIELNY ZIEMI GDOWSKIEJ

ZGŁOSZENIE - BUKIET ZIELNY ZIEMI GDOWSKIEJ

Zachęcamy do udziału!

Skip to content