Zrób film o odnawialnych źródłach energii i wygraj nagrodę.

24 maja 2024 r. - zapamiętajcie tą datę. Do tego dnia bowiem można składać prace konkursowe w konkursie na film ekologiczny. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Zręczycach  oraz Centrum Kultury w Gdowie  zapraszają uczniów klas I-VIII oraz rodziny z terenu Gminy Gdów do wzięcia udziału w Konkursie na film ekologiczny o tematyce: "Odnawialne źródła energii". Konkurs ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, uczenie młodego pokolenia dbania o przyrodę, a jednocześnie zachęca uczniów do tworzenia filmów, które w atrakcyjnej formie przekażą ważne treści młodym ludziom. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, a patronat medialny sprawuje portal MójGdów. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych oraz rodziny z terenu gminy. Serdecznie zapraszamy!

Szkoła Podstawowa w Zręczycach wzięła udział w programie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, dzięki czemu pozyskała dofinansowanie w wysokości 67.500,- zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz 7.500,- zł wkładu własnego Gminy Gdów na stworzenie ekopracowni. Dzięki pozyskanym środkom odnowiono salę lekcyjną, zakupiono stoliki, krzesełka, zestaw szafek do pracowni szkolnej, monitor interaktywny oraz dużą ilość pomocy dydaktycznych wykorzystujących energię z paneli słonecznych, wiatru, ogniwa paliwowe na słoną wodę i ogniwa wodorowe oraz modele pompy ciepła i  różnych źródeł energii odnawialnej. Szkoła Podstawowa w Zręczycach propaguje wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii organizując międzyszkolne konkursy oraz  wykorzystuje zakupione pomoce dydaktyczne do organizacji zajęć poszerzających wiedzę uczniów z tego zakresu.

Skip to content