Studio nagrań gości młodych muzyków.

Za nami pierwsze w nowym roku kulturalnym nagrania w naszym studio. W ostatnich dniach pięcioro uczniów odwiedziło Centrum Kultury w Gdowie, by nagrać piosenki do szóstej edycji konkursu patriotycznego „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ” tym razem pod hasłem: Filmowa piosenka o Polsce pamięta. Wszystkim gratulujemy umiejętności wokalnych oraz oczywiście życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych!

Cieszymy się, że jako instytucja kultury możemy pomóc uczniom, zapraszając ich do naszego studia na nagranie. Niektórzy byli tu po raz pierwszy, inni po raz kolejny zaśpiewali do profesjonalnego mikrofonu. Studio jest odpowiednio wygłuszone i wyposażone, a obsługują je pracownicy naszej instytucji, którzy podnieśli swoje kwalifikacje dzięki projektowi "Konwersja cyfrowa domów kultury"

- mówi Wioleta Chmiela, dyrektor.

Przypomnijmy, że elementy wyposażenia cyfrowego studia nagrań zakupiono w ramach realizacji przez Centrum Kultury w Gdowie grantu "Konwersja cyfrowa domów kultury" dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem było Narodowe Centrum Kultury.

Koszt realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowa Akcja – Kulturalna Reakcja” wyniósł 122 700 zł, a kwota dofinansowania  116 700 zł. Celem projektu było wyposażenie Centrum Kultury w Gdowie w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja projektu odbywała się pod patronatem medialnym „Dziennika Polskiego” oraz opieką redakcyjną radia „RMF FM”.

 

Skip to content