ZTiŚ Małe Zręczyce

Zespół Tańca i Śpiewu "Małe Zręczyce"

Członkowie zespołu „Małe Zręczyce” to uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach. Najstarsi mają 16 lat, najmłodsi 10. Najdłuższy staż w zespole wynosi 6 lat, najkrótszy – 1 rok.

Zespół ma w repertuarze piosenki ludowe, pieśni patriotyczne i  utwory religijne.  Występuje na takich uroczystościach jak Święto Ziemi Gdowskiej, Dożynki, Święto Niepodległości, Pochód Trzech Króli, Jasełka.
Kierownik zespołu: Hanna Dziewońska

Występ Zespołu Tańca i Śpiewu "Małe Zręczyce" podczas Święta Ziemi Gdowskiej 6 sierpnia 2017 r.

fot. B. Zdebski

Prezentacja Zespołu Tańca i Śpiewu „Małe Zręczyce” w mieście partnerskim Bad Nenndor w Niemczech - sierpień 2017

Prezentacja folkloru Ziemi Gdowskiej podczas pierwszego Festiwalu Folklorystycznego w Wieliczce - 18.11.2017