: CKart

Niezapomniane chwile podczas X Jubileuszowej Gali Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art

W piątek 29 marca o godz. 11.00 rozpoczęła się X Jubileuszowa Gala Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art w kategorii taniec oraz muzyka. Na wstępie Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie powitała zaproszonych gości, laureatów, uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gdów i z gmin ościennych, dyrektorów, nauczycieli, opiekunów. Następnie podsumowała tegoroczny festiwal oraz podziękowała Wójtowi Gminy Gdów…
Więcej...

X Jubileuszowy Przegląd Artystyczny Młodzieży CK-art – wyniki w kat. muzyka

W dnu dzisiejszym w Centrum Kultury w Gdowie odbyły się przesłuchania X Jubileuszowego Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK-art w kat.  muzyka -soliści, duety. Poniżej przedstawiamy protokół z wynikami: PROTOKÓŁ – FORMY MUZYCZNE X  Jubileuszowy Festiwal Artystyczny Młodzieży CK-art 2019 Eliminacje Powiatu Wielickiego XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2019” w Gdowie w dniu…
Więcej...

CK-art 2019: rozdano nagrody zwycięzcom w kategorii plastyka, fotografia, multimedia i literatura

W dniu dzisiejszym w Centrum Kultury w Gdowie odbył się uroczysty wernisaż prac plastycznych, fotograficznych, multimediów połączony z prezentacją nagrodzonych prac literackich. Na początku spotkania Dyrektor Centrum Kultury Wioleta Chmiela powitała młodych artystów, ich opiekunów i członków jury, którzy oceniali konkursowe prace. Zebrani oglądnęli prezentację przygotowaną przez Pana Bogusława Zdebskiego, podsumowującą część plastyczną. Następnie Panie Joanna…
Więcej...

CK-art 2019: wyniki w kategorii LITERATURA

W tegorocznej edycji Przegladu Artystycznego Młodzieży CK-art w kategorii literatura zgłoszono 31 prac, 24 utwory napisane prozą i 7 wierszy, napisanych przez 22 uczestników. Nadesłane prace  oceniało Jury w składzie: Barbara Rotter Stankiewicz- polonistka, dziennikarka Dziennika Polskiego, redaktor naczelna gazety Mój Gdów. Joanna Nalepa- polonistka, artystka sztuk plastycznych Wyniki: Proza I miejsce Marcelina Żuchowicz Wieliczka…
Więcej...