Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Winiarach

Koło Gospodyń Wiejskich w Winiarach 16 września świętowało 60-lecie swojej działalności. Były kwiaty, gratulacje oraz życzenia. Nie zabrakło także odznaczeń oraz podziękowań za lata bezinteresownej pracy.

Zdrowia, sił, satysfakcji z podejmowanej pracy życzyli Jubilatkom m.in Andrzej Harężlak – Prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Roman Wcisło- Członek zarządu Powiatu Wielickiego, Zbigniew Wojas -Wójt Gminy Gdów, Józef Zając- Sekretarz Gminy Gdów, Stanisław Stawarz – Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Maria Mleczko – Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Gdowie, Wioleta Chmiela- Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Beata Kramarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Winiarach, Michalina Budacz- pierwsza przewodniczącą KGW Winiary, koleżanki z KGW z terenu gminy Gdów oraz druhowie OSP Winiary.

Z okazji jubileuszu uczniowie ze szkoły podstawowej w Winiarach przygotowali krótkie przedstawienie, a z Bodzanowa przyjechał i zaśpiewał zaprzyjaźniony zespół. Także same gospodynie wystąpiły przed swoimi gośćmi.

Koło powstało  2 października 1957 r., a jego pierwszą przewodniczącą została Pani Michalina Budacz, która uczestniczyła w sobotnim święcie swojego Koła.

Na przestrzeni lat zmieniły się obszary zainteresowań i działalności członkiń. Panie aktywnie uczestniczą w życiu wsi, szkoły, parafii, gminy…. Biorą udział w konkursach potraw regionalnych, wszelkich uroczystościach, imprezach i wydarzeniach lokalnych…

 

Comments are closed.