Inauguracja VI roku UTW

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki. Uroczystości rozpoczęła pani Edyta Trojańska – Urbanik – kierownik UTW, następnie Wójt Gminy Gdów pan Zbigniew Wojas przywitał wszystkich studentów i wręczył indeksy nowym słuchaczom. Podziękował również za pracę dotychczasowemu kierownikowi UTW pani Magdalenie Ciężarek – Juszczyk. Następnie Dyrektor Centrum Kultury pani Wioleta Chmiela przedstawiła nowości, które zostały przygotowanie specjalnie z myślą o seniorach oraz zaprosiła na nadchodzące wydarzenia organizowane przez CK. Spotkanie było okazją do przedstawienia propozycji programowych na nadchodzący rok, uzupełniono również Radę Seniora do której zgodnie przystąpili panowie: Józef Lisowski i Stanisław Gadzina.
Gdowski Uniwersytet Trzeciego wieku działa już szósty rok przy Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, partnerami wspierającymi działalność Uniwersytetu są: Gmina Gdów, Centrum Kultury w Gdowie oraz Politechnika Krakowska.

Comments are closed.