Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie ogłasza nabór na stanowisko “Specjalista”

Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista"

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27.07.2018 r do godz. 12.00 w siedzibie Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, w sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista".

Szczegółowe informacje dotyczące naboru: NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA

Skip to content