Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy.

Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, w sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Główny Księgowy"

Szczegóły dotyczące naboru: NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Skip to content