Rodzina na Medal

Centrum Kultury w Gdowie zaprasza rodziny do udziału w turnieju „Rodzina na Medal”

Zasady uczestnictwa
Aby wziąć udział w turnieju należy
w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. zgłosić chęć udziału wypełniając kartę zgłoszenia i przesyłając ją mailowo na adres: sekretariat@ck.gdow.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Kultury w Gdowie.

Punkty w turnieju będzie można zdobywać podczas wydarzeń organizowanych na Błoniach na Zarabiu:

  • 9 czerwca podczas Pikniku Zdrowia i Aktywności Fizycznej
  • 21 lipca podczas gry terenowej „Laserowy paintball”
  • 17 i 18 sierpnia podczas kina plenerowego.

Dla najaktywniejszych rodzin czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu podczas Dni Otwartych Centrum Kultury w Gdowie.

Serdecznie zapraszamy!

Rodzina na Medal – bądź aktywny i zdobywaj nagrody!

Karta uczestników turnieju

Regulamin Rodziny na Medal