OBCHODY 229. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W GDOWIE

3 Maja 2020 będzie inny niż wcześniejsze. Zakaz zgromadzeń publicznych związany z panującą w Polsce epidemią spowodował, że wszelkie planowane wydarzenia zostały odwołane.
W Gdowie uroczystości połączone zostały z obchodami Dnia Strażaka i odbędą się 2 maja. O godz. 9.30 w Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej rozpocznie się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Strażaków. O udział w Eucharystii proszeni są jedynie przedstawiciele Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz jeden przedstawiciel z każdej jednostki OSP gminy Gdów. Po Mszy Św. delegacje władz samorządowych, Policji oraz obecni Przedstawiciele w imieniu całej lokalnej społeczności złożą kwiaty i zapalą znicze przy Pomniku Pamięci.

Skip to content