Pamięć o Św. Janie Pawle II w pracach artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych

Dziś, 18 maja 2020 roku w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II wszyscy wspominamy naszego Rodaka, przypominamy niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcę, wielkiego Małopolanina.
Pontyfikat Jana Pawła II pod wieloma względami był wyjątkowy. Po raz pierwszy od 1522 roku papieżem został kardynał innej narodowości niż włoska. Jego pontyfikat od momentu wyboru czyli 16 października 1978 roku do śmierci 2 kwietnia 2005 roku trwał 9665 dni i był to najdłuższy pontyfikat XX wieku i trzeci w historii.

Jan Paweł II w niezwykły sposób realizował biblijne polecenie „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Papież, który sam siebie nazywał pielgrzymem odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził ponad 130 krajów i ok. 900 miejscowości. Podróże apostolskie zajęły mu 588 dni.

Właśnie podróże Papieża Polaka były tematem przewodnim konkursu plastycznego przygotowanego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez Centrum Kultury w Gdowie, nad którym honorowy patronat objął Wójt Gminy Gdów pan Zbigniew Wojas. Celem konkursu było przede wszystkim przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Jana Pawła II, ale też pielęgnowanie w naszych rodzinach pamięci o Ojcu Świętym, wspomnienie jego nauczania i pielgrzymowania do Polski i innych krajów.

Spośród nadesłanych prac Jury w składzie: Joanna Nalepa artystka plastyk, Anna Suchoń instruktor plastyki w Centrum Kultury w Gdowie postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii osób dorosłych przyznano I nagrodę dla Anny Radomskiej.
Wśród dzieci i młodzieży przyznano wyróżnienie dla Piotra Pastuszaka, III nagroda powędrowała do Amelii Skórskiej, II nagroda do Oliwii Strojnej, I nagroda do Aleksandry Słodkiej – gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace.
Dyplomy oraz nagrody będzie można odebrać w Centrum Kultury w Gdowie po uprzednim kontakcie telefonicznym 512186807.

Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana Pawła II, wierzymy, że sytuacja w kraju na tyle się ustabilizuje, że również zaplanowana część muzyczna będzie możliwa do realizacji.

Comments are closed.