Medale okolicznościowe i wspólna “belgijka”- częśc oficjalna ŚZG

Tradycją Święta Ziemi Gdowskiej jest uroczystość wręczenia medali okolicznościowych dla zasłużonych mieszkańców i organizacji społecznych gminy Gdów.

Część oficjalną otworzył Gospodarz Gminy Gdów Pan Zbigniew Wojas, który na wstępie powitał zaproszonych gości, a następnie wspólnie z Prezesem PSL – Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Gdów – Tadeuszem Ciężarkiem wręczył medale okolicznościowe wybite z okazji 742. rocznicy lokacji Gdowa oraz nadania herbu gminie Gdów.  W tegorocznym gronie wyróżnionych znaleźli się:

Firma CHOMIK s. j. Marek Świeży
Medal przyznany w dowód uznania przedsiębiorczości oraz jako podziękowanie za tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Gdów, prężną działalność, a także wsparcie inicjatyw lokalnych oraz owocną współpracę z samorządem gminnym

Firma Vitroform Sp. z o.o. Piotr Strzelecki
Medal przyznany w dowód uznania przedsiębiorczości oraz jako podziękowanie za tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Gdów, prężną działalność, a także wsparcie inicjatyw lokalnych oraz owocną współpracę z samorządem gminnym

lekarz Olaf Dubiel
Medal jest docenieniem aktywności w środowisku lokalnym oraz jako podziękowanie za profesjonalną i troskliwą opiekę medyczną, wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Gdów, a także wsparcie inicjatyw lokalnych oraz owocną współpracę z samorządem gminnym

Brygida Domagała – mieszkanka Fałkowic
Przyznanie medalu było podziękowaniem za prężną działalność w środowisku lokalnym, bezinteresowną organizację wielu akcji dobroczynnych i społecznych oraz realizację inicjatyw aktywizujących mieszkańców; jest docenienie działalności jako liderki potrafiącej integrować i jednoczyć

Stanisław Konieczny - Sołtys Jaroszówki, wieloletni radny Gminy Gdów
Medal przyznany w dowód uznaniu aktywności i pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w sprawy sołectwa Jaroszówka i całej wspólnoty samorządowej gminy Gdów

Po tej wspaniałej, i wzruszającej uroczystości wszyscy chętni zatańczyli wspólnie skoczną i żwawą "belgijkę". Taniec sprawił wiele radości, a uczestnicy domagali się bisu. Na tancerzy beligjki czekały nagrody od sponsorów, a wśród nich dwa bilety na mecz Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej na Stadion Narodowy ufundowane przez Tytan Dach z Gdowa.

Comments are closed.