Majówka KGW w Styszowej

27.05.2019

Pod koniec maja panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Gdów zorganizowały spotkanie w Stryszowej - tradycyjną "Majówkę". Wydarzenie promowało produkty tradycyjne naszego regionu, można było również zobaczyć panie w pięknych, regionalnych strojach. Wydarzenie uświetnił niezwykły koncert Janusza Gajca, który na Fletni Pana - instrumencie wykonanym z połączonych ze sobą bambusowych lub trzcinowych rurek wykonał znane utwory muzyki rozrywkowej.

Podczas "Majówki" Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdowie realizował zadanie pn. "Zakup strojów ludowych oraz promocja podczas imprez kulinarnych markowej żywności z terenu Gminy Gdów i obszaru LSR Dolina Raby". Zadanie realizowane  w ramach projektu grantowego pn. "Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby" jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Majówka" był jedną z czterech imprez promujących przez KGW z terenu Gminy Gdów markową żywność tradycyjną z terenów Doliny Raby.

Comments are closed.